CEREC JE AKRONIM ZA:

Chairside; tehnologija koja se koristi direktno u ordinaciji.
Economical; procedura je ekonomična za pacijenta i za stomatologa,
Restorations; restauriranje zuba do stanja njegove izvorne prirodne ljepote
Ceramic; kao materijal za restauraciju koristi se visoko otporna biokompatibilna keramika (porculan) koja je najbliža strukturi prirodnog zuba.

Poklonite sebi novi osmjeh uz pomoć keramičkih ljuskica ili krunica u samo jedno jutro!

Ova tehnologija dopušta stomatologu obnovu oštećenog zuba, postavljanje krunica (navlaka), odstranjivanje loših amalgamskih i kompozitnih ispuna i postavljanje estetskih ljuskica u samo jednom posjetu stomatološkoj ordinaciji. Omogućuje Vam da imate najkvalitetniju i estetski najsličniju retauraciju u samo jednoj posjeti stomatologu.
CEREC sistem je razvijen 1985 godine na Zurich University u Švicarskoj i djelo je Dr. Werner H. Moermanna i Dr. Marcus Brandistinia. U srcu sistema nalazi se inovativna tehnologija koju čine:

CEREC Akvizicijska jedinica

Sastoji se od kompjutora mezicijska jedinicadicinskog standarda i CEREC kamere. Vaš stomatolog, umjesto da uzima uobičajeni otisak s otisnom masom u žlici, uz pomoć kamere uzima digitalni snimak prepariranog zuba. To znači da nema otisnih žlica i otisne mase koja često puta izaziva povraćanje. CEREC 3D program pretvara digitalnu sliku u trodimanzionalni virtualni model na kojem se planira obnova Vašeg zuba. Program asistira stomatologu u dizajnu svih oblika restauracija potrebnih za obnovu Vašeg zuba.

CEREC jedinica za frezanje

Nakon planiranja potrebnog zubnog nadomjestka, određuje se boja zuba i odabire veličina i boja keramičkog bloka koji se postavlja u jedinicu za frezanje.

Uz pomoć podataka iz akvizicijske jedinice, jedinica za frezanje sa dva dijamantna svrdla od solidnog bloka keramike napravi potrebni oblik restauracije. Ovaj proces obično traje od 8-18 minuta i ovisi o veličini i obliku potrebnog nadomjestka. Gotova restauracija se polira ili se u keramičkoj peći dodaje sloj glazure.

Sa CEREC tehnologijom stomatolog može obnoviti Vaš zub biokompatibilnim materijalom izvrsnih karakteristika koje nadmašuju sve dosada korištene materijale i to u samo jednoj posjeti. U obnovi Vašeg oralnog zdravlja CEREC tehnologija predstavlja najkvalitetniji izbor.
Dr. Perković je opinion lider u hrvatskoj za materijale Ivoclar Vivadent (keramika) i za Sirona CEREC tehnologiju. Član je ISCD (International society of computerized dentistry) i jedini cetrificirani trener za CEREC tehnologiju u RH i zamljama regije. Redovito drži predavanja na stomatološkim kongresima i obuku kolega za primjenu CEREC tehnologije u zemlji i inozemstvu.