PROTETIKA

PROTETIKA

PROTETSKI NADOMJESCI

Gubitkom jednog ili više zubi dolazi do narušavanja mastikatorne, fonetske i estetske ravnoteže u Vašim ustima, pa bi se takvi gubici trebali nadoknaditi adekvatnim protetskim nadomjescima.

Protetski nadomjesci mogu biti fiksni, mobilni ili kombinirani. Kao nosači fiksnih keramičkih krunica koriste se Vaši zubi ili impalntati. Mobilne proteze mogu slobodno ležati na bezubom dijelu čeljust, biti stabilizirane retencionim elementima koji se nalaze na susjednim krunicama ili biti stabilizirane s elementima nošenim implantatima.