IMPLANTOLOGIJA

TITANSKI NADOMJESTAK, KOJI SE KIRURŠKI UGRAĐUJE NA MJESTO IZGUBLJENOG KORIJENA ZUBA

Implantat je titanski nadomjestak, koji se kirurški ugrađuje na mjesto izgubljenog korijena zuba. Funkcija implantata je nošenje jednog ili više izgubljenih zubi. Implantati također mogu biti retencioni elementi za stabilizaciju gornjih ili donjih totalnih proteza. Upotrebom implantata eliminita se potreba brušenja zubi i tako se čuva zubno tkivo. U modernoj implantologiji uspjeh zahvata iznosi 98%.

Implantološka terapija zahtjeva određenu pripremu koja se sastoji od pregleda u ordinaciji, CT- snimanja gornje ili donje čeljusti zbog kompjuterskog planiranja implantološkog zahvata i antibiotske terapije neposredno prije i nakon zahvata.

Kompjutersko planiranje se izvodi na Simplant softwear-u koji, nakon učitavanja CT snimke

individualnog stanja pacijenta, generira 3D virtualni model na kojem se precizno planira postavljanje implantata. Ovakav način rada, osim same sigurnosti, podiže očekivane estetske rezultate za 75%. Za više informacija kliknite na link na dnu stranice.


Naša je ordinacija Centar osposobljen za primjenu Astra Tech dentalnih implantata!

Astra Tech je švedska tvrtka koja osim implantata za dentalnu primjenu, proizvodi široku paletu proizvoda koji svoju namjenu nalaze u kirurgiji i urologiji. Osnovna karakteristika kompanije jest inovativnost koja se, među ostalim, očituje na tehnoligiji OsseoSpeed. Ta tehnologija omogućuje brže generiranje više kosti i na taj način ubrzava proces sraštavanja implantata s kosti. Za više informacija kliknite na link na dnu stranice.

PLANIRANJE

Proces nadoknade izgubljenih zuba implantatima dijelimo na:
– dijagnostičku fazu,
– fazu planiranja
– kiruršku fazu postavljanja implantata.

Da bismo mogli planirati i sigurno izvesti implantološki zahvat, prije svega moramo napraviti kvalitetnu dijagnostiku koja se sastoji od:
– uzimanja otiska gornje i donje čeljusti,
– izlijevanja gipsanih modela na kojima se simulira položaj budućih zubi koji će biti nošeni implantatima,
– CT snimanja gornje i donje čeljusti.

CT snimak se uz pomoć kompjuterskog programa SimPlant pretvara u 3D model. Gipsani modeli se skeniraju uz pomoć optičkog skenera. Tako dobiveni podaci se također koriste u SimPlant programu.

Nakon što učitamo sve neophodne podatke, kreće proces planiranja postave implantata na 3D modelu uz pomoć SimPlant programa. Pritom valja imati na umu da nepravilno postavljeni implantati mogu oštetiti osjetljive anatomske strukture gornje i donje čeljusti, kompromitirati stabilnost budućeg protetskog nadomjeska i ugroziti estetiku dojmljivost. Zato, iako se taj proces odvija u računalu, što znači da je pacijentu nevidljiv, on je ipak od presudnog značaja za uspjeli ili neuspjeli rezultat terapije.

Nakon što izradimo plan postave implantata, u istom programu izrađujemo 3D model kirurške vodilice. Kirurška vodilica je pomagalo izrađeno od ABS plastike u 3D printeru, a koristimo je u tijeku samog implantološkog zahvata s ciljem da implantati budu postavljeni točno onako kako su planirani u SimPlant programu.

Naša ordinacija je uložila znatna sredstva u kompjutersku i programsku opremu, a sve u svrhu maksimalne sigurnosti izvođenja implantoloških zahvata i postizanja željenog estetskog rezultata.

Sa sigurnošću možemo kazati da ovakva implantološka procedura spada u vrh svjetske implantologije te da jamči uspjeh zahvata!