STERILIZACIJA

POŠTOVANI KORISNICI USLUGA ORDINACIJE DR. PERKOVIĆ

Sa velikom radošću i ponosom Vas možemo obavijestiti da smo u našoj ordinaciji razvili kompjutersku aplikaciju kojom pratimo sterilizaciju stomatoloških instrumenata od njihova pranja, sata i datuma sterilizacije do sata i datuma izdavanja svakog pojedinog instrumenta. Pritom je, što je osobito važno, u aplikaciji uneseno i ime pacijenta za čiju stomatološku obradu je korišten dotični instrument. Nakon obavljene usluge, pacijent dobiva ispis korištenih sterilnih instrumenata.

S ponosom ističemo da je ovakvo beskompromisno praćenje sterilizacije i izdavanja instrumenata iznad standarda svjetske medicinske prakse, što je jasno već i po tome da još uvijek nije predviđeno zakonom Republike Hrvatske i propisima EU. Stoga se nadamo da će ovaj rezultat naših nastojanja za maksimalnom sigurnošću i kvalitetom stomatoloških intervencija u našoj ordinaciji s vremenom biti prepoznat od svekolikih medicinskih ustanova, te da će kao takav biti ugrađen i u propise EU o sigurnosti sterilizacije, što bi obvezivalo i zakonske odredbe RH.

Na kraju nam ostaje zaključiti: Činom odabira naše ordinacije odabrali ste sigurnost za sebe i svoju obitelj. Ali ne samo to, Vi ste odabrali ordinaciju čije osoblje prati sve svjetske stomatološke dosege i pribavlja najmodernije aparature za brze i sigurne intervencije u Vašim ustima, ordinaciju koja i sama sudjeluje u nadograđivanju postojećih svjetskih stomatoloških standarda.